Registreer

Wil je een idee indienen? Registreer je dan eerst op de site, als burger of voor een organsiatie.

Geef jouw idee

Kies een thema en beschrijf je idee zo goed mogelijk, met een goede titel en een heldere uitleg.
Je kunt ook een foto toevoegen en je kunt motiveren waarom het volgens jou een goed idee is.

Deel

Roep je vrienden, buren en kennissen op om te stemmen op het idee dat jij indiende. Of moedig hen aan om zelf ook een idee in te dienen.

Stem en reageer

Neem ook eens een kijkje bij de andere bijdrages. Stem op ideeën die jij ook goed vindt of reageer op ideeën van anderen.