Skip to main content
home-page
home-page

Leren

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken?

Brusselaars hebben heel wat talent. Hoe kunnen zoveel mogelijk Brusselaars een vorming of opleiding volgen die bij hen past? Hoe maken we van de vele talen in Brussel een echte troef? Hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren een diploma of getuigschrift halen? Hoe kunnen we je ondersteunen om te (blijven) leren? Wat heb je in je vrije tijd nodig om je passies of talenten te ontwikkelen? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

143
52

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 143 bijdragen
Groter aanbod online-cursussen en afstandsleren
Inburgering, taalcursussen, opleidingen, … Het online aanbod is nog te beperkt. Voor werkende mensen, of mensen met kinderen kan afstandsonderwijs een heel interessante optie zijn. Hier liggen nog veel mogelijkheden.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Applicatie/Informatie over baby- en kindvriendelijke plekken
Er zijn andere dingen die ik belangrijker vind en die reeds genoemd zijn, maar dit lijkt me wel heel haalbaar: er zijn best wat leuke plekken in Brussel waar kleine kinderen vrij kunnen spelen (en welkom zijn) terwijl ouders eten/drinken/praten. Ze zijn echter voor mensen die nieuw zijn in Brussel heel moeilijk te vinden. Een app of iets dergelijks met adressen en informatie die al deze plekken samenbrengt (en liefst in meerdere talen), zou super handig zijn.
Sarah R.
0 2
Log in om te liken
Practice Dutch online
Organize online gatherings for Dutch language practice which helps to practice the language to people who are unable to go out.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Extra taalondersteuning voor mensen die onmiddellijk kunnen beginnen werken
Er zijn heel veel mensen met werkervaring, hoger onderwijs-diploma en een goed CV. Deze mensen kunnen ondersteund worden door vrijwilligers om sneller het Nederlands te leren zodat zij onmiddellijk op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Tweetalig onderwijs in Brussel
Ik zou het erg innovatief vinden wanneer er echte tweetalige scholen zouden komen in Brussel. Geen immersieonderwijs zoals dat nu al bestaat, maar innovatief onderwijs waar de twee landstalen evenredig aan bod komen, met de helft van het lerarenkorps afkomstig uit de ene landstaal, en de andere helft uit de andere landstaal. Het kan ook om tweetalig onderwijs bestaan met andere talen zoals het Engels, Spaans... Als Europese hoofdstad mag Brussel daar best meer inspanningen voor doen en er ook als troef mee naar buiten komen. De leerlingen worden zo gerecruteerd, dat er evenredig veel leerlingen aanwezig zijn uit elke taal. Het moet een voorbeeld worden dat samenleven werkt, dat België werkt, dat we enkel door elkaar te verstaan verder komen in deze wereld.
Olga S.
0 1
Log in om te liken
Meer plaatsen in de taallessen Nederlands en Frans
Er zijn onvoldoende plaatsen in de taallessen (Nederlands+Frans). Hier moeten meer plaatsen gecreëerd worden. Over de taalgrenzen heen contacten leggen, info uitwisselen en plaatsen creëren. Odisee, volwassenenonderwijs, ... Pierre
Online sessie 💬. van BOp
0 0
Log in om te liken
Een vervangingspool voor afwezige leerkrachten
Het is voor scholen niet makkelijk om een vervanging te vinden voor een langdurig afwezige leerkracht. Daardoor missen leerlingen soms een deel van de leerstof, of wordt de leerstof minder goed verwerkt.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Brussel, hoofdstad van de Europese talen
Brussel moet meer in de markt gezet worden – naast als hoofdstad van Europa - als hoofdstad van de Europese talen. Iedereen zou alle Europese talen en alle andere talen die in Brussel worden gesproken moeten kunnen leren in scholen, avondonderwijs maar ook peer-to-peer (dialoogtafels, taalbuddies…). Nu ligt de focus heel erg op Nederlands (of Frans) leren maar ook voor andere talen moeten gevaloriseerd worden en ook voor hen kan Brussel een leercentrum worden. Vb. Perugia in Italië.
Online sessie 💭. van 17 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Informatie van scholen naar ouders beter laten doorstromen
Door lessen en nieuwsbrieven over bepaalde thema’s, zoals gezond leven of opgroeien door de school kunnen leerlingen informatie laten doorstromen naar hun ouders. Zo kunnen de twee verschillende leefwerelden (thuis – de rest) van jongeren met een migratieachtergrond dichter naar elkaar toegroeien.
Feest van jonge nieuwkomers in Brussel -.
0 0
Log in om te liken
"Trage" balies
Muntpunt experimenteert met een “trage balie” waar mensen die de taal of het aanbod niet goed kennen, de tijd en ruimte krijgen om hun vragen te stellen en geholpen te worden. Dit kan drempels verlagen en creëert kansen om Nederlands te oefenen. Er zouden meer en goed herkenbare trage balies moeten zijn, bij andere organisaties.
Online sessie 💭. van 17 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Espace gratuit pour arts, gratis Kunstruimte (comme/zoals Espace 104 - Paris)
FR: Une espace gratuit où tout artiste ou wannabe peut s'entraîner et partager son art (arts martial, danse, sport, peinture, musique...) NL: een gratis ruimte ter beschikking van kunstenaars of artiesten (Dans, Martial arts, kleinkunst, muziek, sport...) Zoals / comme Espace 104.
Tim Dany V.
0 1
Log in om te liken
Behouden groene ruimtes
Groene ruimtes behouden en met elkaar verbinden. Als voorbeeld waarom niet de voetgangerszone verbinden met het kanaal als een soort groen recreatie gordel in en om de stad.
Johan F.
0 0
Log in om te liken
In een propere wijk wonen
Ik heb 20 jaar bij de stad brussel gewerkt als straatveger en nu ben ik met pensioen Als gepensioneerde mag men 500 euro verdienen per maand waarom dan niet mee helpen in zijn eigen wijk voor enkele uurtjes per dag niet veel nodig .een viulniszak en een pince .tang.
Luc V.
0 2
Log in om te liken
Vooreerst de hangende problemen OPLOSSEN
Gevaarlijke kruispunten herorganiseren. Veiligheid voor alle weggebruikers ! Een net Brussel is nog werk aan de winkel. Speeltuintjes proper houden voor de kids. Bewustmaking voor dierenliefhebbers dat de parken proper moeten worden achtergelaten. Bestaande speeltuigen veilig houden. Bedankt al vast voor het luisterende oor en de actie die er op volgt !
Ingrid B.
0 1
Log in om te liken
Wetenschapsmuseum aan de Ninoofse Poort
Een soort “Ciudad de las Artes y las Ciencias” (valencia) of technopolis op de Besix site aan de Ninoofsepoort. Het is een drukbevolkte buurt met weinig activiteiten voor kinderen op loopafstand.
Jacqueline F.
0 1
Log in om te liken
Veel groter aanbod Brusselleer
Vooral voor ongeletterde mensen is het aanbod krap en zijn de cursussen niet voldoende intensief.
medewerker _. van bon
0 0
Log in om te liken
Het Kapitalisme in de Beurs.
Het Museum van het Kapitalisme, vorige zomer in de Beurs, permanent in Brussel! Samuel H.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Beroepenhuis
Beroepshuis: museum met verschillende technieken om uit te testen. Zo ontdekken jongeren hun talenten en kunnen ze zich beter oriënteren op schoolvlak. Jongere generaties en schoolverlaters krijgen zo een idee wat ze willen doen. Zie ook het beroepenhuis in Gent: https://www.beroepenhuis.be/ Hatice
Online sessie 💬. van 29 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Brug maken tussen onderwijs en tewerkstelling
Brussel zou meer kunnen inzetten op programma’s die de brug maken tussen onderwijs en tewerkstelling (breed leren, duaal leren…) en organisaties die schoolmotivatie en leergierigheid verhogen zoals TADA en ASATT.
Brede S. van Brede School Brussel
0 0
Log in om te liken
Talenten letsen
Een platvorm maken van mensen die tijd en die zin hebben om hun talenten en passies kosteloos te delen en door te geven aan kinderen en jongeren. Die mensen (gepensioneerden, vluchtelingen,...) voelen zich nuttig en ze maken breed leren haalbaar en toegankelijk voor iedereen.
Muriel v.
0 2
Log in om te liken
Activitées en langues étrangères.
Avoir plus d'activitées en langues étrangères. Oscar T.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Open computerruimte voor jongeren
Een open computerruimte voor jongeren, afgestemd op de eigen leefwereld. Niet iedereen heeft toegang tot internet. Daar kunnen ze huiswerk maken, elkaar ontmoeten... Jongeren gaan niet naar de bibliotheek. Hatice
Online sessie 💬. van 29 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Tweetaligheid, bedelaars, sluikstorten
Controle op de tweetaligheid, overal Nederlands! Minder bedelaars, zeker de families met kinderen. Meer controle op sluikstorten. Opruimen van afval.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Begeleiding van jongeren met een gesloten centrum ervaring naar audiovisuele beroepen
Heel wat jongeren die een gesloten instellingervaring achter de rug hebben, vinden het moeilijk om opnieuw een plaats te vinden binnen het schoolnetwerk. Na het maken van een eerste kortfilm met dit doelpubliek ''Les nouveaux bourbons" willen we dit project ontdubbelen om dat het jongeren positief in de kijker zet en oog heeft voor hun talent. D'Broej Centrum West VZW wil zo'n project trekken.
Rudy R. van D'Broej Centrum West
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 143 bijdragen