Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Permanente Stadspiratie

Beschrijving

Wat? De oefening die nu gedaan wordt met Stadspiratie ook structureel inbedden. Bij elk beleidsdomein en bij elk plan dezelfde vragen stellen: "Hoe kunnen Brusselaars mee vormgeven aan het leven in Brussel? Hoe krijgen kwetsbare groepen de kans om hun stem meer te laten horen? Hoe geven we meer ruimte aan initiatieven die van onderuit groeien? Wat wil je veranderen en wat heb je daarvoor nodig? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van?" Hoe? Om antwoorden te krijgen op die vragen als beleid goed blijven samenwerken met het middenveld, met mensen en organisaties die dag in dag uit met Brusselaars werken. Waarom? Ervoor zorgen dat de grondrechten van alle Brusselaars - wie hier is, is van hier - in alle levensdomeinen worden gewaarborgd: degelijke, betaalbare woning, een inkomen dat boven de armoederisicogrens ligt, ... etc.