Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Samenwerking tussen politiek en kerkgemeenschappen in Brussel

Beschrijving

Brussel telt vele kleinere en grotere kerkgemeenschappen. Sommige politici vinden hun weg naar deze kerken als de verkiezingen eraan komen. Het is jammer dat ze ook niet op andere momenten aanwezig zijn binnen de kerken, om in gesprek te gaan, om mensen te informeren, om voeling te houden met de burgers. In samenwerking met de pastoraal werkers zou ook het sociaal werk een plaats kunnen krijgen binnen de kerkgemeenschappen.