Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Denktanken rond onderwerpen die iedereen aanbelangen, zonder focus op nieuwkomers, migratie, ...

Beschrijving

Er zijn inburgeraars die interessante ideeën hebben en graag bijdragen, niet omdat ze uit een ander land komen, maar vanuit hun eigen zijn. Nieuwkomers willen niet altijd als nieuwkomer behandeld worden, maar als mensen met eigen kennis en netwerk en burger.