Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Participatieve burgerlijke ateliers voor iedereen (zonder en met wettelijk verblijf)

Beschrijving

De bedoeling is om mensen zonder wettelijk verblijf een plaats in onze maatschappij te geven en hen te ´´matchen´´ met andere burgers. In de participatieve ateliers kunnen ze ideeën bedenken, inspiratie krijgen, hun rechten en plichten leren kennen – alsook een juridisch begeleiding voor hen en hun families. Ook kan via de ateliers gewerkt worden aan sensibilisatie voor de problematiek van mensen zonder papieren. Zo kunnen we een stem geven aan het groot aantal personen zonder wettig verblijf: hun ideeën horen en hen helpen uit de grijze zone te treden (wat het leven, werk en woning betreft). De ateliers zouden georganiseerd kunnen worden door Voyaach / Samenlevingsopbouw Brussel.