Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Mijn Straat naar een beter leefklimaat

Beschrijving

Het spel is een laagdrempelige manier om bewoners actief te betrekken bij hun straat en bij het klimaat. “Mijn straat naar een beter leefklimaat” is op een prikkelende manier vormgegeven, wekt de nieuwsgierigheid en zet aan tot deelname en inbreng! Op speelse wijze informeert het de bewoners over de mogelijkheden om hun straat leefbaar, groen en veilig te maken. Bewoners werken samen en leren elkaar zo beter kennen. Het spel creëert betrokkenheid: Op informele wijze ontstaat een gesprek tussen straatbewoners. Het spel wordt aangezwengeld en begeleid door een straatregisseur.