Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Het aanbod van organisaties beter bekend maken

Beschrijving

Er bestaan in Brussel veel initiatieven die nog niet gekend zijn of die net starten. Zij moeten de kans krijgen om zich beter bekend te maken. Bijvoorbeeld door organisaties samen te brengen, hun werking voor te stellen en elkaar persoonlijk te leren kennen. De VGC of de gemeenschapcentra zouden hierin initiatief kunnen nemen. Zij kunnen bijvoorbeeld een festival of ontmoetingsdag organiseren waar organisaties van elkaar kunnen leren en bijvoorbeeld hun good practices maar ook hun fails kunnen delen. Of een lokaal netwerk opzetten dat regelmatig samenkomt, zoals bijvoorbeeld de Brede School. Als organisaties elkaar beter kennen, kunnen ze hun publiek ook beter doorverwijzen.