Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Positieve beeldvorming van ouderen

Beschrijving

Ik droom ervan dat alle ouderen gehoord en gezien worden in Brussel : de kwetsbare oudere, de oudere in het woonzorgcentrum, de gebruiker van een lokaal dienstencentrum maar ook de jonge, dynamische oudere. De groep ouderen is zeer divers maar wordt vaak heel stereotiep voorgesteld. Een positieve beeldvorming over ouderen is zeer belangrijk. Ouderen niet in hokjes steken maar als deel van de Brusselse bevolking zien en tonen. Media zoals Bruzz zouden daarin een rol kunnen spelen. Ze kunnen ouderen een gezicht en een stem geven in hun berichtgeving en in Brussel.