Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Kansen geven om digitale vaardigheden te leren

Beschrijving

Heel wat mensen in Brussel zijn niet vertrouwd met de digitale wereld en kunnen sociale media, websites , mail, …niet vlot gebruiken. Bijvoorbeeld voor ouderen is dat niet evident. Toch verwachten steeds meer overheden en organisaties dat ze online de juiste info kunnen vinden, zich inschrijven, reageren op een bericht, … Daarom moeten ze de mogelijkheid krijgen om zich bij te scholen op het vlak van digitalisering, op een heel laagdrempelige manier. En tegelijk moeten mensen ook nog steeds de kans krijgen om telefonisch of schriftelijk te reageren, bankzaken te verrichten, in te schrijven.... Zo worden de dienstverlening en het aanbod van de VGC en van organisaties toegankelijk voor iedereen.