Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Benut het potentieel van alle expats.

Beschrijving

Heel wat expats (rijk en arm) hebben geen netwerk in Brussel. Ze vormen een groep die vaak vergeten wordt, maar hebben veel potentieel en interesse. In sommige gezinnen heeft de ene ouder een job in Brussel, maar is de andere ouders huisman of -vrouw. Deze zou wel graag deelnemen aan de maatschappij. De school is voor hen een belangrijke ontmoetingsplaats en de acties van Brede School nemen hen mee in het maatschappelijk gebeuren, biedt hen een netwerk.