Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Verbinden en bruggen bouwen

Beschrijving

De kunst zal erin bestaan om kleine verbindingen te leggen en bruggen te bouwen tussen enerzijds wat er reeds leeft bij mensen en groepen en vooral bij de meest kwetsbaren en anderzijds instellingen als onderwijs, academische wereld, het middenveld, de overheid . En al het over de kwetsbaren gaat, dan denk ik aan armoede, de zieken en bejaarden, de vele alleenstaanden en vereenzaamde mensen, werklozen, de mensen zonder papieren... Kleine verenigingen en diensten zullen regelmatig moeten samenwerken en grotere initiatieven kunnen buren af en toe uitnodigen op activiteiten, ... Hoe noemen ze dat? Een sociale kaart opmaken. En best nog is er een instantie die verbanden legt, zorgt voor cohesie. Een opdracht van het BOp samen met anderen? Omdat taal belangrijk is, zeker voor Vlamingen die minder taalvaardig zijn (en dus kwetsbaar), moet moet veel meer geïnvesteerd worden in meertaligheid van iedereen en alle diensten.