Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Meer fietsenmogelijkheden in Brussel

Beschrijving

We willen gezonde mobiliteit promoten door fietsen en wandelen te stimuleren. -> uitbreiden van fietsbibliotheken: elke kind een fiets op maat -> start to bike voor ouders en kinderen ->ouder en kindfietsen in verkeer en fietsrijen -> veilige openbare ruimte zorgt ook voor mentale rust -> stimulansen voor kinderen en ouders: vb. fietsapplaus Olievlek om dit uit te breiden: netwerken om drempels weg te werken, vertrouwenspersonen, fietsambassadeurs en vrijwilligers,… Brussels helps for Bikes : platform oprichten om vrijwilligers te activeren voor fietsen