Créer ensemble

Comment impliquer tous les Bruxellois dans la politique?

Neem participatie serieus, betrek experts en leer van andere grootsteden

Description

Neem participatie serieus. Laat het niet een leeg woord zijn, maar een waarde die ook echt een uitkomst heeft. Welke inspraak- en participatiemogelijkheden zijn het meest gepast voor de diversiteit die de Brusselse bevolking is? Welke subgroepen zijn er en hoe kan je hen best bereiken? Betrek insiders van deze subgroepen en overleg met hen hoe je dit best aanpakt. En vooral: wat is het doel van deze participatie? Hebben de overleg- en inspraak momenten echt een mandaat? Zo ja dewelke? Wees hier transparant over en communiceer duidelijk naar de verschillende doelgroepen. Betrek experts die kennis en ervaring hebben in participatieprocessen in kosmopolitische grootsteden. Leer van andere steden met een gelijkaardige compositie (en uitdagingen).