Créer ensemble

Comment impliquer tous les Bruxellois dans la politique?

Hoe Brusselaars betrekken bij het beleid

Description

Door in alle aspecten van het leven in de stad systematisch, informatie, inspraak en zelfbeheer op buurt- en wijkniveau te organiseren. De VGC mag hier de plaats van de gemeenten niet innemen en moet zich beperken tot een aanvullend beleid.