Opgroeien

Hoe kan elke ket groot worden in Brussel?

Gratis opvang voor en na de schooltijd

Description

De opvang is in het algemeen niet duur. Er wordt een symbolisch bedrag gevraagd per opvangdag of -uur. De opvanguren zijn ook leertijden waarin kinderen met elkaar spelen en van elkaar leren. Met een gratis opvangsysteem zullen meerdere kinderen ervan gebruik maken. Buiten een zeer positief effect op hun ontwikkeling zal dit ook de integratie tussen de kinderen bevorderen. Hier kan misschien ook het concept van de 'brede-school' in aanmoedigen en duiden voor alle ouders. De brede-school is een laagdrempelige manier om de interesses en talenten van elk kind te ontdekken zonder dat er veel inspanning van de ouders wordt gevraagd.