Opgroeien

Hoe kan elke ket groot worden in Brussel?

De waarde van jongeren

Beschrijving

Onze doelgroep geeft aan dat het belangrijk is om jongeren meer waarde te geven: - écht naar hen luisteren en hun mening vragen, samen op pad gaan - dialoog organiseren tussen ouders en jongeren om over verschillende thema's te praten - scholen: debat ouders-jongeren organiseren, meer activiteiten organiseren en de inhoud democratisch bepalen samen met jongeren, de ouders meer betrekken en informeren - ouders meer vormen en begeleiden in de opvoeding van en communicatie met jongeren - inzetten op gezonde voeding voor jongeren: minder suikerrijke snacks verkopen in de wijk - jongeren als ambassadeur aanwerven om andere jongeren te motiveren om meer aan activiteiten deel te nemen - In de opvoeding en op school met jongeren praten over respect, waaronder cultuurverschillen en -gewoontes (Wijkgezondheidscentrum De Brug - Molenbeek)