Opgroeien

Hoe kan elke ket groot worden in Brussel?

Publieke ontmoetingsruimtes

Description

Publieke ontmoetingsruimtes creëren en inrichten die aangepast zijn voor alle bewoners van de buurt. Deze ruimtes samen met deze buurtbewoners inrichten, zodat ook het samen aan de buurt werken een plek kan zijn tot ontmoeting en gesprek. Zo ontstaat ook meer burgerzin en het gevoel samen verantwoordelijk te zijn voor de ruimte en de stad. Er moet wel extra aandacht zijn voor de inwoners die je niet vaak in openbare ruimtes omdat ze zich er niet op hun gemak voelen of de ruime niet is ingericht naar hun interesses of behoeftes, meisjes bijvoorbeeld. Ook hen moet je bevragen zodat de nieuwe inrichting van pleinen of straten ook op hen is afgestemd.