Andere ideeën

Heb je andere ideeën om van Brussel een betere stad te maken?

Optreden tegen vervuilen van openbare ruimte

Beschrijving

- Inzetten op het op heterdaad of via camerabeelden opsporen van sluikstorters, maar ook kleine vervuilers. - Lokaliseren van vaste stortplaatsen en inrichting openbare ruimte aanpassen of camera's plaatsen - Sensibiliseringsacties rond afval op straat achterlaten/gooien