Andere ideeën

Heb je andere ideeën om van Brussel een betere stad te maken?

Minder verkeerslawaai: geen kaseien op autoweg

Beschrijving

Bestraat wegen waarop auto's rijden met asfalt in plaats van kasseien, en doe er dan ook gelijk wat verkeersdrempels in zodat auto's niet te hard rijden. Het wordt veel stiller. Voor fietsers rijdt dat ook beter. Kasseien kunnen (voor het mooi) in parkeervakken, als decoratierand, plantenbakken etc.