Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Vindplaatsgerichte geestelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf

Beschrijving

In Brussel leven zonder wettig verblijf brengt al snel negatieve effecten met zich mee voor de gezondheid. Niet alleen de fysieke gezondheid wordt aangetast, ook het geestelijk welbevinden krijgt heel wat te incasseren. De vicieuze cirkel van extreme armoede waarin deze bevolkingsgroep zich bevindt kent heel wat symptomen met nefaste gevolgen, zoals thuisloosheid, ondervoeding, moeilijke toegang tot gezondheidszorg, voortdurende stress, enz. Samenlevingsopbouw Brussel stelt ondermeer een transversale aanpak voor waarbij de geestelijke gezondheidszorg meer en meer vindplaatsgericht te werk zal gaan bij organisaties en diensten waar mensen zonder wettig verblijf frequent en in groten getale over de vloer komen omwille van de laagdrempeligheid. De eerstelijnspsychologen zouden bijgestaan kunnen worden door deskundige psycho-sociale hulpverleners die begeleidingstrajecten en toekomstoriëntering aanbieden hiernaast om tot een integrale aanpak te komen. De meerwaarde hiervan is dat de mensen in hun vertrouwde omgeving een totaalaanbod vinden dat wordt uitgebouwd op een informele en organische wijze. Voor een adequate aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen dient de capaciteit van de CGG´s ook sterk uitgebreid te worden om tegemoet te komen aan de grote behoefte van deze doelgroep aan cultuursensitieve zorgen.