Other ideas

Do you have more ideas to turn Brussels into a better city?

Laat bedrijven, organisaties en inwoners mee investeren in publieke infrastructuur

Description

Bedrijven en burgers zouden de mogelijkheid moeten hebben om in publiek-private samenwerkingen bij te dragen aan de aanleg van groene publieke ruimte en wandel- en fietsinfrastructuur. Meer en betere fiets- en wandelpaden maar ook stukken groene openbare ruimten delven nog te vaak het onderspit in ruimtelijke keuzes. Nochtans dragen ze in grote mate bij aan een aangenamer, mobieler en duurzamer Brussel. Laat bedrijven en inwoners van Brussel bijdragen aan de snellere en betere uitrol van deze infrastructuur door hen via PPS (publiek-private samenwerkingen) de mogelijkheid te geven te investeren in een aangenamere leefomgeving. Dergelijke investeringen komen op die manier ook de activiteiten van veel bedrijven die Brussel een warm hart toedragen ten goede. Bedrijven, organisaties en andere rechtspersonen die investeren in publieke infrastructuur worden vervolgens voor deze geste fiscaal beloond.