Apprendre

Comment Bruxelles peut-elle renforcer vos talents?

Laat snelle denkers niet in de steek

Description

Snelle denkers zijn kinderen (of volwassenen) die snel verbanden kunnen leggen, goed zijn in toekomstdenken en op het eerste zicht minder ondersteuning nodig hebben. Niks is echter minder waar. Het zijn ook kinderen die niet leren leren en daardoor opgeven als het moeilijk wordt. Ze leggen de lat zo hoog voor zichzelf dat ze niet uit hun comfortzone durven komen en daardoor weinig zelfvertrouwen opbouwen. In Vlaanderen bestaat al heel wat expertise over dit type profiel van kinderen via Hoogbloeier of Exentra. In Brussel is het netwerk zoek. Nochtans is hoogbegaafdheid geen luxeprobleem! Bouw aan een ondersteunend netwerk waar ouders en leerkrachten terechtkunnen. Zorg voor vormingen, stages en workshops voor ontwikkelingsgelijken. Want ook snelle denkers verdienen de beste ondersteuning om hun potentieel te ontwikkelen.