Créer ensemble

Comment impliquer tous les Bruxellois dans la politique?

Talenten van vrijwilligers inzetten

Description

Talenten matchen: welke zijn de talenten van vrijwilligers? Hoe kunnen we dit inzetten? De omgekeerde beweging dan nu uitvoeren. Nu zoeken we een persoon voor een specifieke opdracht. Vraag en aanbod beter afstemmen.