Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Talenten van vrijwilligers inzetten

Beschrijving

Talenten matchen: welke zijn de talenten van vrijwilligers? Hoe kunnen we dit inzetten? De omgekeerde beweging dan nu uitvoeren. Nu zoeken we een persoon voor een specifieke opdracht. Vraag en aanbod beter afstemmen.