home-page
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Stadspiratie, een uniek en laagdrempelig participatief traject

Samen met drie Brusselaars lanceerden VGC-collegeleden Elke Van den Brandt, Sven Gatz en Pascal Smet vanmiddag ‘Stadspiratie’, een uniek en innovatief participatietraject, waarbij Brusselaars een stem krijgen in de opmaak van de meerjarenplanning van de VGC. “We maken beleid niet alleen voor maar ook met de Brusselaars. Burgers, middenveld en lokale besturen beslissen mee over ons strategisch meerjarenplan: dat is waar Stadspiratie over gaat,” stellen de collegeleden.

Met Stadspiratie wil het VGC-college Brusselaars de kans geven om hun inspiratie over het VGC-beleid te delen. Daarnaast wil het college ook meer draagvlak creëren voor toekomstig beleid, en uitwisselings- en netwerkopportuniteiten bieden aan de verschillende stakeholders. Dat gebeurt met een uitgebreid inspraak- en participatietraject, dat loopt tot eind december.

Met dit uniek traject wil het VGC-college zoveel mogelijk doelgroepen bereiken, met een bijzondere focus op de weerspiegeling van de diversiteit van de Brusselse bevolking.

Op de ‘Brusseldag’, gepland op 6 juni, worden alle ideeën besproken door een panel van 150 Brusselaars. Daarna gaat het VGC-college aan de slag met de resultaten. Er komt in het najaar nog een terugkoppelingsmoment waarbij de weerhouden ideeën worden voorgesteld in het kader van de meerjarenplanning. Meer info: www.stadspiratie.be.

(Op de foto: de heer Jad Zeitouni presenteert zijn idee)