Leren

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken?

Begeleiding van jongeren met een gesloten centrum ervaring naar audiovisuele beroepen

Beschrijving

Heel wat jongeren die een gesloten instellingervaring achter de rug hebben, vinden het moeilijk om opnieuw een plaats te vinden binnen het schoolnetwerk. Na het maken van een eerste kortfilm met dit doelpubliek ''Les nouveaux bourbons" willen we dit project ontdubbelen om dat het jongeren positief in de kijker zet en oog heeft voor hun talent. D'Broej Centrum West VZW wil zo'n project trekken.