Skip to main content
home-page
home-page

Leren

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken?

Brusselaars hebben heel wat talent. Hoe kunnen zoveel mogelijk Brusselaars een vorming of opleiding volgen die bij hen past? Hoe maken we van de vele talen in Brussel een echte troef? Hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren een diploma of getuigschrift halen? Hoe kunnen we je ondersteunen om te (blijven) leren? Wat heb je in je vrije tijd nodig om je passies of talenten te ontwikkelen? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

143
52

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 143 bijdragen
Meer over Brussel
Ik zou graag meer info krijgen op school van bekende plaatsen van Brussel en van de geschiedenis van de stad.
Feest van jonge nieuwkomers in Brussel -.
0 0
Log in om te liken
Espace gratuit pour arts, gratis Kunstruimte (comme/zoals Espace 104 - Paris)
FR: Une espace gratuit où tout artiste ou wannabe peut s'entraîner et partager son art (arts martial, danse, sport, peinture, musique...) NL: een gratis ruimte ter beschikking van kunstenaars of artiesten (Dans, Martial arts, kleinkunst, muziek, sport...) Zoals / comme Espace 104.
Tim Dany V.
0 1
Log in om te liken
Kennis Nederlands bij het overheids/stadspersoneel
Ik wil zeker geen taal-discussie uitlokken! Toch stel ik vast dat ik bijna steeds in de Franse taal te woord word gestaan door gebrek aan talenkennis. In elke wereldstad worden er meerdere talen gesproken, dus ook Brussel. Ik respecteer hun communicatie. Maar met overheids/stadspersoneel zou men toch min of meer bilingue/trilinque moeten zijn. Sensibilisering is dan ook meer dan welkom. Vriendelijke groeten, Geert L.
Geert L.
1 1
Log in om te liken
Task Force “Diversiteit voor de klas”
“Sara zou graag in de toekomst juf willen worden, een juf zoals haar eigen juf, die ze aanbidt. Maar eerst, zei ze, moet ze blank worden, want ze heeft nooit in haar leven een zwarte juf gezien.” (Chika Unigwe) Brussel is een van de meest diverse steden ter wereld, maar het lerarenkorps is geen afspiegeling van deze diversiteit. Dat betekent dat we kansen missen op het vlak van herkenbare rolmodellen voor kinderen, voeling met de thuissituaties van gezinnen, kennis van de positie en leefwereld van minderheden, communicatie met de ouders, … Om hier verandering in te brengen is meer nodig dan enkele kleinschalige projecten. Mijn voorstel is om alle krachten te bundelen in een task force die als opdracht heeft om hier op korte termijn verandering in te brengen. Breng de top van basis-, secundair en hoger onderwijs (lerarenopleidingen) in Brussel samen met enkele andere partners (VGC, Minderhedenforum, jeugdwerk, …) en bouw verder op de bestaande expertise van projecten als De Baobab.
Stijn H.
0 0
Log in om te liken
Voorrang Nederlands.
Meer Nederlands spreken op de speelplaats in de Nederlandstalige scholen. Meer Nederlandstalige activiteiten voor kinderen. Voorrang voor Nederlandstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen. Eric VH.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Talenten ontwikkelen: meer activiteiten voor jongeren
Er zijn te weinig activiteiten voor jongeren (en schoolverlaters). Dit is belangrijk voor hun ontplooiing. Bijvoorbeeld workshops op stageplaatsen organiseren. Een open atelierruimte waar jongeren onder begeleiding hun talenten kunnen ontdekken.
Online sessie 💬. van 29 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Beter informeren
Sommige mensen bereik je niet met folders en websites. Soms kunnen ze niet goed lezen of kunnen ze niet overweg met computers of smartphones. Persoonlijk contact is daar belangrijk om de informatie, die voor hen nuttig kan zijn, tot bij hen te krijgen. Je moet zelf naar de mensen toe gaan, zo win je hun vertrouwen. De schoolpoorten bijvoorbeeld zijn belangrijke ontmoetingsplekken, maar ook markten. Mond-aan-mond-reclame zal zo ook zijn werk doen. Medewerkers van organisaties en van de VGC moeten de tijd en ruimte krijgen om dit te doen. We hebben meer van dit soort ‘straathoekwerkers’ nodig.
Online sessie_ 💬. van 17 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Boost talent.
Bij heel wat jongeren die informeel samenkomen leeft de wens om hun talent of passie te ontwikkelen. Er is nood aan een netwerk van Brusselse experten die een deeltje van hun tijd (bijvoorbeeld 8/maand) ter beschikking willen stellen van die jongeren. Een netwerk 'Brussels experts for young talent" zou een prima initiatief zijn en veel jongeren een doel geven daar waar ze wonen. Zich verplaatsen naar daar waar jongeren zich bevinden is een must. Hun materiaal en waarom niet een basisbudget aanbieden om hun droom te kunnen realiseren zou de must zijn. Hun competenties valideren in tools zoals Youth Pass of een Brussels competentie certificaat zou de max zijn. Let's start now.
Rudy R. van D'Broej Centrum West
0 1
Log in om te liken
Dialoogtafels om Nederlands te oefenen
Dialoogtafels zijn een geschikte tool om mensen te motiveren en begeleiden om Nederlands te leren. UAV is bereid om dialoogtafels te organiseren!
Online sessie 💭. van 17 juni 2020
0 0
Log in om te liken
Joboppertunities voor jongeren koppelen aan communities.
‘Let’s go Urban’ in Antwerpen en het platform ‘Wannawork’ zijn mooie voorbeelden van hoe je tewerkstellingsmogelijkheden kan creeeren voor jongeren met een migratieachtergrond
Raïssa P. van Minderhedenforum
0 0
Log in om te liken
Practice Dutch online
Organize online gatherings for Dutch language practice which helps to practice the language to people who are unable to go out.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Onderwijzersopleidingen.
Absolute voorrang voor de Vlamingen in het Nederlandstalig onderwijs van Brussel. Absoluut geen zogenaamde tweetalige onderwijzersopleidingen in Brussel: dat is de rechtstreekse weg naar verfransing én verengelsing. Jozef D.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Meertaligheid
Voor mijn werk is de kennis van verschillende talen enorm belangrijk. Zelf werd ik niet meertalig groot gebracht. Andere talen dan het Nederlands heb ik dus pas op latere leeftijd geleerd (en dit heeft best wat moeite gekost). Daarom vind ik dat alle kinderen in Brussel de kans moeten krijgen om (minstens) tweetalig te worden groot gebracht. Dit kan door in het onderwijs in te zetten op meertaligheid, liefst vanaf de peuter-/kleuterklas.
Evi R.
0 0
Log in om te liken
Veel groter aanbod Brusselleer
Vooral voor ongeletterde mensen is het aanbod krap en zijn de cursussen niet voldoende intensief.
medewerker _. van bon
0 0
Log in om te liken
Tweetalig onderwijs in Brussel
Ik zou het erg innovatief vinden wanneer er echte tweetalige scholen zouden komen in Brussel. Geen immersieonderwijs zoals dat nu al bestaat, maar innovatief onderwijs waar de twee landstalen evenredig aan bod komen, met de helft van het lerarenkorps afkomstig uit de ene landstaal, en de andere helft uit de andere landstaal. Het kan ook om tweetalig onderwijs bestaan met andere talen zoals het Engels, Spaans... Als Europese hoofdstad mag Brussel daar best meer inspanningen voor doen en er ook als troef mee naar buiten komen. De leerlingen worden zo gerecruteerd, dat er evenredig veel leerlingen aanwezig zijn uit elke taal. Het moet een voorbeeld worden dat samenleven werkt, dat België werkt, dat we enkel door elkaar te verstaan verder komen in deze wereld.
Olga S.
0 1
Log in om te liken
Lege lokalen van de Chiro of Scouts gebruiken voor bv. Huiswerk of studieplaatsen
Er zijn nog heel wat kinderen en jongeren die geen gepaste omgeving hebben om te studeren of hun huiswerk te maken. Lokalen die op dat moment niet gebruikt worden kunnen op die manier worden ingezet om jongeren en kinderen de mogelijkheid te bieden om beter voor school te werken.
Aimee M. van Minderhedenforum
0 0
Log in om te liken
Vrije Tijd
Scolei betekent rust of vrije tijd in Oud-Grieks. Het huidige woord school stamt daarvan. Maar als ik even wil tekenen overdag, of schilderen, of een kledingstuk leren naaien, of wat muziek wil maken, etcetera... dan wordt ik langs alle kanten verplicht om jarenlange studies te doen in de academies en hogescholen en universiteiten, vaak voltijds. Ik kan ook prive lessen nemen en mijn uurrooster zelf samenstellen, maar aan een gigantische kost in vergelijking. Mijn idee is: Modules of ateliers, overdag, op namiddagen? Twee uurtjes per dag? Vrijblijvend: Kom je, dan kom je. Zonder afspraak. Met koffie en gebak. Wil je het lokaal verlaten, dan ga je. Het bestaat, maar heel specifiek in de psychiatrische ziekenhuizen, waar gezonde mensen niet binnen mogen. Ik zou zo ergotherapie willen uitbreiden, toegankelijk voor iedereen aan gesubsidieerde prijzen. Dit kan voor koken, naaien, muziek, tekenen, timmeren, 3D printen, beeldhouwen, programmeren, taalateliers,... in het bestaande onderwijs.
Kristof B.
0 0
Log in om te liken
Diversiteit binnen elk schoolteam in bxl en omgaan met diversiteit door leerkrachten
Een divers schoolteam waar communicatie geen belemmering is. Waar iedereen een plek krijgt om positieve kansen te grijpen. Waar de school bijdraagt aan: Hoe werken we aan vertrouwen met ouders? Hoe kunnen we het schoolteam daarin competent maken. Leren kijken vanuit een andere bril/perspectief naar kinderen en situaties. Een diverse schoolteam waar alle leerlingen zich kunnen herkennen in leerkrachten en de activiteiten in de klas. Ook diversiteitsradar van leerkrachten zelf verhogen door interesse te tonen voor cultuurverschillen en dit te appreciëren.
Noura E. van De Baobab
0 0
Log in om te liken
Sport op school.
Sport in de scholen. Muziek op de scholen. Jonathan T.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Ieder kind een stoel: volg kinderen die aanmelden maar geen plaats krijgen op en maak plaats
Al sinds het online aanmelden voor het basisonderwijs in Brussel werd ingevoerd vallen er jaarlijks vele tientallen kinderen naast een stoel. De Vlaamse Overheid volgt dit niet echt op. Nochtans hebben ze door de aanmelding de contactgegevens van de ouders. Volg elk gezin op wanneer een kind werd aangemeld maar geen plek kreeg toegewezen. Zorg dat er tegen de start van het schooljaar voor ieder kind een plek is.
Lieve W.
2 0
Log in om te liken
Ondersteunen van leerkrachten in het 'leren in de stad'
Brusselse leerkrachten als nieuwsgierige ontdekkers van de stad. (Eventueel stadsbegeleiders om leerkrachten te ondersteunen in het ‘leren in de stad’)
Brede S. van Brede School Brussel
0 0
Log in om te liken
Begeleiding van jongeren met een gesloten centrum ervaring naar audiovisuele beroepen
Heel wat jongeren die een gesloten instellingervaring achter de rug hebben, vinden het moeilijk om opnieuw een plaats te vinden binnen het schoolnetwerk. Na het maken van een eerste kortfilm met dit doelpubliek ''Les nouveaux bourbons" willen we dit project ontdubbelen om dat het jongeren positief in de kijker zet en oog heeft voor hun talent. D'Broej Centrum West VZW wil zo'n project trekken.
Rudy R. van D'Broej Centrum West
0 0
Log in om te liken
Theorielessen om auto te leren in 3e graad SO aanbieden
Op deze manier hebben jongeren de theorie al onder knie (met ondersteuning leerkrachten) wanneer ze van het secundair onderwijs afgestudeerd zijn en moeten ze dit theoretisch gedeelte niet alleen doorworstelen.
inburgeraar _. van bon
0 0
Log in om te liken
Multitaal en -cultureel
Nederlandstalige en Franstalige scholen, van kleuter tot universiteit, werken samen en hebben samen lessen om alle jongeren in Brussel minstens tweetalig, liefst drietalige te laten worden. Zo leren ze ook samenhorigheid te voelen. Een derde en vierde taal is ook nodig en de "Brusselse" identiteit verder ontwikkelen en aanmoedigen. We zijn een eigen identiteit. Ghislaine M.
postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 143 bijdragen