Leren

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken?

Meer plaatsen in de taallessen Nederlands en Frans

Beschrijving

Er zijn onvoldoende plaatsen in de taallessen (Nederlands+Frans). Hier moeten meer plaatsen gecreëerd worden. Over de taalgrenzen heen contacten leggen, info uitwisselen en plaatsen creëren. Odisee, volwassenenonderwijs, ... Pierre