Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Ondersteuning van Brusselaars niet alleen in geld, maar ook in ideeën

Beschrijving

Idee zoals Burgerbegroting in Antwerpen, ook in Brussel overnemen. (Ondersteunen en stimuleren van ideeën van de Brusselaars die in dienst staan van gemeenschap)