home-page
home-page
Terug naar overzicht

Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Leertraject over beleid, context en belevingswereld van mensen zonder wettig verblijf

Beschrijving

Er worden veel beleidsmatige maatregelen genomen die een grote impact hebben op de levensomstandigheden en de toegang tot sociale rechten van mensen zonder wettig verblijf. De besluitvorming wordt veelal gedreven door de motivatie om migratie zoveel mogelijk te beperken, of mensen te ontraden om hier te blijven. Ondanks deze restrictieve aanpak blijft de populatie van mensen zonder wettig verblijf in België eerder groeien, dan krimpen. De grootste concentratie van deze bevolkingsgroep bevindt in Brussel. Dit impliceert de aanwezigheid van duizenden mensen die nu noodgedwongen leven in een onderklasse met extreme vormen van armoede, ondervoeding, langdurige thuisloosheid, uitbuiting en slechte gezondheidssituaties. Deze geïnstitutionaliseerde ongelijkheid is geen duurzame oplossing om met dit fenomeen om te gaan. Hiervoor moeten we de logica eerder omdraaien, door migratie eerst te leren begrijpen via een open dialoog met de mensen waar het om gaat. Hierbij zouden niet alleen concrete beleidsaspecten centraal moeten staan, maar vooral ook de belevingswereld en context die dit fenomeen creëert. Dergelijke uitwisselingen hebben weliswaar weinig impact indien ze eenmalig plaatsvinden. Een structurele inbedding van zo´n leertraject kan de tijdelijkheid overstijgen. Samenlevingsopbouw Brussel brengt mensen zonder wettig verblijf al jaren samen om groepsmatige processen af te leggen over de structurele uitsluitingsmechanismen waarmee zij te kampen hebben, en aanbevelingen te formuleren om deze tegen te gaan. Wij zoeken ook voortdurend naar verschillende vormen om de ervaringen overdraagbaar te maken.
0
0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Log in

Reacties