Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Kinderkopjes en 5 seconden groen licht.

Beschrijving

Geasfalteerde fietsstroken op wegen met bolle keibestrating; die zijn gevaarlijk bij nat weer en slecht voor de fietsbanden en het fietserslijf! Veel meer veilige parkeerplaatsen voor fietsen ("nestjes")! Verkeerslichten vijf seconden eerder op groen voor fietsers. Philia D.