Samen maken

Hoe betrekken we alle Brusselaars bij het beleid? 

Iedereen samen

Beschrijving

Een beleid rond leegstand en ruimtegebruik in de stad: is het mogelijk om een onderzoek te lanceren naar hoe de leegstand in Brussel kan omgevormd worden tot woon-, ontmoetings-, kennis-, recreatie-, groene-plekken? Met daarbij een prioriteit voor de behoeftes van mensen in kwetsbare omstandigheden.