Ontmoeten

Hoe kunnen we elkaar meer ontmoeten in Brussel?

Gemeenschapscentrum als culturele hub

Beschrijving

Gemeenschapscentra zijn het kloppend hard van de buurt. Blijf investeren in de dialoog met je onmiddellijke omgeving. Door leer- en ontmoetingsplekken te creëren, in gesprek te gaan over vraag en aanbod, sociaal-cultureel werk te betrekken, samen te zoeken naar iets nieuws of ondersteunen waar duidelijk behoefte aan is. Samenwerking en co-creatie als troef.