Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Meer gratis, toegankelijke psychologisch hulp zoals CGG of Solentra voor kwetsbare inburgeraars

Beschrijving

Er is een groot tekort aan psychologische begeleiding, met lange wachtlijsten als gevolg.