home-page
home-page

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Alle Brusselaars hebben recht op een gezond leven. Hoe vinden alle Brusselaars de weg naar de juiste zorg? Hoe krijgen we iedereen in onze stad meer aan het bewegen en aan het sporten? Wat heb je nodig om je goed in je vel te voelen in Brussel? Ken je goede voorbeelden die Brussel kunnen inspireren? Waar droom je van? 

241
40

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 241 bijdragen

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Inlandse hagen planten.
Promoot waar geen bomen geplant kunnen worden, om inlandse hagen (doorn, beuken, hulst en andere) te planten in plaats van allerlei schuttingen. Voordeel: esthetisch, tegen erosie en bescherming voor vogels en kleine dieren. Kom eens kijken in de Kiekenstraat in Anderlecht. Johan V.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Een groene verbinding tussen het klooster Saint-Antoine en het Anneessensplein
Een groene verbinding tussen het sint Antoine klooster en het Anneessensplein. Een groene autoluwe verbinding tussen het sint Antoine klooster en het Anneessensplein zorgt ervoor dat publieke functies zoals de vzw de lork (vzw die dagopvang van mindervaliden voorziet), de sociale antenne van CPAS Artois (opvang van werkzoekenden) eveneens het Sint Antoine klooster (les franceins die elke dinsdag een collecte voedingswaarde bedient aan 150 personen) met elkaar verbonden zijn en elk bereikt kunnen worden op een veilige wijze. Het gaat om een minimale stedelijke ingreep. Een kleine groene cluster die het groen van de binnentuin van het klooster verbind met de groenaanleg van het Anneessensplein, hierdoor voorzie je ook dat het pleintje op de punt tussen de Artesiëstraat en de Kazernestraat word benut en geen plaats tot dumping van afval wordt. Eveneens zorgt het enkelrichtingsverkeer van beide straten ervoor dat deze gevaarlijk samenkomen op deze punt.
christophe V.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Groen tussen de huizen.
Meer groen tussen de huizen; meer fietspaden en meer zitbanken. Clementine C.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Gezonder en beter
Beter kraantjeswater. Pluktuin bij bioboeren. Evelyn V.
postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Mooi straatbeeld en parken kindvriendelijker.
Het straatbeeld mooier maken door meer groen, bomen, geveltuinen, bloembakken, kunst en opruimacties. Parken kindvriendelijker maken door de aanleg van speeltuintjes, zandbakken, klimrekken, enz. Plekken creëren waar ouders een kop koffie kunnen drinken terwijl kinderen kunnen spelen. Irene T.
Postkaart ✉.
0 1
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Bomen in elke straat
Tegenwoordig staan de straten langs beide kanten vol auto's, zeker in de schoolbuurten is dat spijtig om te zien, ik zou voorrstellen om de 20 meter 1 parkingplaats op te geven en daar een boom te planten. Zo worden de straten weer levend, meer groen, meer zuurstof..
jeroen c.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Meer fietsenmogelijkheden in Brussel
We willen gezonde mobiliteit promoten door fietsen en wandelen te stimuleren. -> uitbreiden van fietsbibliotheken: elke kind een fiets op maat -> start to bike voor ouders en kinderen ->ouder en kindfietsen in verkeer en fietsrijen -> veilige openbare ruimte zorgt ook voor mentale rust -> stimulansen voor kinderen en ouders: vb. fietsapplaus Olievlek om dit uit te breiden: netwerken om drempels weg te werken, vertrouwenspersonen, fietsambassadeurs en vrijwilligers,… Brussels helps for Bikes : platform oprichten om vrijwilligers te activeren voor fietsen
Brede S. van Brede School Brussel
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Bomen heraanplanten.
Plus d'arbres. Souvent coupé pour ne pas être replanté: exemple Place Jourdan et Rue des Aduatiques. Mathilde B.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Schoonmaken met water en zeep.
De stad weer eens schoonmaken. Trams, metro en bushokjes met water en zeep reinigen. Alles is zo goor! Stoepen en wegdek herstellen en de stad ontdoen van hondenpoep! Dat geeft samen grote ergernis, een schande voor een "wereldstad".
Postkaart ✉.
0 1
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Boomplantactie
Gratis bomen en struiken aanbieden aan bewoners die een tuin hebben en hun tuin willen 'vergroenen'. M. H.
Postkaart ✉.
0 1
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Geen auto's!
Elke dag zie ik over de 5000 auto's. Dat vind ik niet normaal, 1 mensenleven geleden waren er niet eens auto's. Het aantal auto's in België groeit met de dag. Jullie (de gemeente) heeft al gezegd dat auto's ouder dan 15 jaar niet in Brussel mogen. Ik heb nog 0 controles gezien! Tegen 2050 (over 30 jaar) heeft de wereld besloten dat er alleen nog maar elektrische auto's rondrijden. Dit schiet niet op! Mijn voorstel: doe het sneller. En dan niet alleen maar elektrische auto's maar gewoon helemaal geen auto's. Vind een manier om meer mensen met het openbaar vervoer te laten gaan.
Luca J.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Minder CO2 uitstoot en andere schadelijke stoffen door voertuigen
Men promoot de fiets, goed. Mensen met een klein inkomen kunnen geen deftige fiets kopen, die kost algauw een x aantal honderden euro's. Dat Brussel een groepsaankoop doet voor fietsen. Mensen die het bedrag niet kunnen betalen, geef die een renteloze lening, schiet dat bedrag voor een fiets of fietsen voor het gezin. Laat men dan maandelijks het geld afhouden, rechtstreeks bij de bron wie hun inkomen uitbetaalt.
Luc D.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Groene zones in Brussel
Workshop moestuin in de stad. Meer hoge bomen, minder parkeerplaatsen. Nore D.
postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Protect even the smallest green spaces
Stop cutting trees to make space for new buildings. Instead use the abandonned, unused buildings in the city centre for new appartments to keep the city centre alive and interesting. Protect small patches of green from destruction to help fight climate change, address the problem of heat island in the summer, improve air quality, protect urban biodiversity and ensure green space for inhabitants to enjoy. Even small green spaces in the neighberhood make a big difference for the quality of life. Please protect them and dont allow cutting trees to make space for new investments.
Maja M.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Vindplaatsgerichte geestelijke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf
In Brussel leven zonder wettig verblijf brengt al snel negatieve effecten met zich mee voor de gezondheid. Niet alleen de fysieke gezondheid wordt aangetast, ook het geestelijk welbevinden krijgt heel wat te incasseren. De vicieuze cirkel van extreme armoede waarin deze bevolkingsgroep zich bevindt kent heel wat symptomen met nefaste gevolgen, zoals thuisloosheid, ondervoeding, moeilijke toegang tot gezondheidszorg, voortdurende stress, enz. Samenlevingsopbouw Brussel stelt ondermeer een transversale aanpak voor waarbij de geestelijke gezondheidszorg meer en meer vindplaatsgericht te werk zal gaan bij organisaties en diensten waar mensen zonder wettig verblijf frequent en in groten getale over de vloer komen omwille van de laagdrempeligheid. De eerstelijnspsychologen zouden bijgestaan kunnen worden door deskundige psycho-sociale hulpverleners die begeleidingstrajecten en toekomstoriëntering aanbieden hiernaast om tot een integrale aanpak te komen. De meerwaarde hiervan is dat de mensen in hun vertrouwde omgeving een totaalaanbod vinden dat wordt uitgebouwd op een informele en organische wijze. Voor een adequate aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen dient de capaciteit van de CGG´s ook sterk uitgebreid te worden om tegemoet te komen aan de grote behoefte van deze doelgroep aan cultuursensitieve zorgen.
Angela V. van Samenlevingsopbouw Brussel
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Evenwicht in mobiliteit.
Evenwicht in mobiliteit, groen eerst, dan voetganger, dan fietser of andere, dan openbaar vervoer, auto en ten slotte vliegtuig. Roger V.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Duidelijkheid voor gezondheidszorg: welke instantie is bevoegd?
Er zijn meerdere instanties (met soms tegengestelde standpunten) ivm preventie op gezondheidsvlak. Duidelijkheid scheppen: welke instantie is bevoegd? Nu is het veel te versnipperd. Pierre
Online sessie 💬. van BOp
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Groenpartijen.
Meer aanleg van groenpartijen in het centrum. Michelle B.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

toegankelijke gezondheidszorg
Voor onze families en gezinnen is gezondheid niet altijd vanzelfsprekend, want die kost duur: bijvoorbeeld het verzorgen van tanden. Wij opteren voor toegankelijker gezondheidszorg. Een volledig gratis onderzoek voor jongeren eens per jaar is geen luxe.
Live sessie . van D'Broej - Centrum West - Big Three-jongeren
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Murs végétal
Nous avons à Bruxelles d’innombrables murs en très mauvaise états, notamment prés des gares. En effet outre la déjection, graffiti, encombrements d'immondices, tout ces coins rendent les quartiers insalubre et un sentiment d’insécurité et d'abandon des pouvoirs publics s'installent. Je propose donc de faire un inventaire de tout ces murs et de les rendre des que c'est possible en murs végétal, cela créera directement un effet très positif pour le ressentiment de chaque Bruxellois et ainsi une meilleur ambiance.
rachid r.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Lessen over gezonde voeding
Er moeten ‘lessen gegeven’ worden rond gezond eten.
Live sessie . van D'Broej - Centrum West - Big Three-jongeren
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Meer groen
Brussel, you love it or you hate it. Ik behoor tot de eerste categorie. Waar ik woon zijn er in elk geval al een paar groene oases: peterbos en bospark. Als ze nu ook nog wat beter onderhouden zouden worden zou dit natuurlijk nog een sterker pluspunt vormen. In Brussel stad zie ik jammer genoeg minder groen. In het kloppend hart kan hier meer ruimte voor gecreëerd worden. Deze parken kunnen gecombineerd worden met looppistes, fietspaden...
Iris S.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Meer groen!
Meer kleine parken en groen verspreid over heel het Gewest.
Feest van jonge nieuwkomers in Brussel -.
0 0
Log in om te liken

Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Minder ruimte voor auto's.
Parken, bomen, meer groen en minder ruimte voor auto's. Ivo V.
Postkaart ✉.
0 0
Log in om te liken
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 241 bijdragen