Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Info uitwisselen tussen zorgspelers ahv zorgoverleg

Beschrijving

Er bestaan verschillende zorginstellingen. Ze lijken naast elkaar te leven. Door een zorgoverleg komt iedereen in contact met elkaar. Conclusie: verschillende zorgspelers dienen elkaar te kennen en info uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld door coördinatie op buurtniveau: wat leeft er qua gezondheidsdiensten? Hoe brengen we dit samen? Door de noden te kennen en via zorgoverleg kan je langer thuisblijven en langer gezond blijven. Het kan ook helpen om eenzaamheid op te sporen. Omer