Andere ideeën

Heb je andere ideeën om van Brussel een betere stad te maken?

Verkeersregels naleven

Beschrijving

Voor de veiligheid van alle weggebruikers : meer snelheidscontroles Voor de veiligheid van voetgangers : meer controles van fietsers die de verkeersregels niet naleven (op voetpaden rijden, door het rood rijden, in de niet toegelaten richting rijden, geen voorrang verlenen) 08.03.2020