home-page
home-page
Back to the overview

Learning

How can Brussels help reinforce your talents?

"Trage" balies

Description

Muntpunt experimenteert met een “trage balie” waar mensen die de taal of het aanbod niet goed kennen, de tijd en ruimte krijgen om hun vragen te stellen en geholpen te worden. Dit kan drempels verlagen en creëert kansen om Nederlands te oefenen. Er zouden meer en goed herkenbare trage balies moeten zijn, bij andere organisaties.
2
0
Sign in to comment

To submit comments you'll have to sign in/sign up.

Sign in

Comments