Leren

Hoe kan Brussel mee je talenten versterken?

"Trage" balies

Beschrijving

Muntpunt experimenteert met een “trage balie” waar mensen die de taal of het aanbod niet goed kennen, de tijd en ruimte krijgen om hun vragen te stellen en geholpen te worden. Dit kan drempels verlagen en creëert kansen om Nederlands te oefenen. Er zouden meer en goed herkenbare trage balies moeten zijn, bij andere organisaties.