Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Back to the overview

Healthy lifestyle

How can we live a more healthy lifestyle in Brussels?

Toegankelijke voedselhulp voor iedereen die het nodig heeft

Description

Gedurende de COVID-19 crisis is de enorme noodzaak van voedselzekerheid voor mensen zonder wettig verblijf benadrukt. In Brussel zijn er amper kanalen beschikbaar voor deze groep om aanspraak te maken op voedselhulp. Veelal zijn er allerlei voorwaarden verbonden aan voedselhulp zoals doorverwijzing via een OCMW of het verblijven in een bepaalde perimeter. We roepen de VGC op om lessen te trekken uit de crisis en op gewestelijk niveau een plan te ontwikkelen zodat voedselhulp toegankelijk wordt voor iedereen dit dat nodig heeft.
0
0
Sign in to comment

To submit comments you'll have to sign in/sign up.

Sign in

Comments