Gezond leven

Hoe kunnen we gezonder leven in Brussel?

Toegankelijke voedselhulp voor iedereen die het nodig heeft

Beschrijving

Gedurende de COVID-19 crisis is de enorme noodzaak van voedselzekerheid voor mensen zonder wettig verblijf benadrukt. In Brussel zijn er amper kanalen beschikbaar voor deze groep om aanspraak te maken op voedselhulp. Veelal zijn er allerlei voorwaarden verbonden aan voedselhulp zoals doorverwijzing via een OCMW of het verblijven in een bepaalde perimeter. We roepen de VGC op om lessen te trekken uit de crisis en op gewestelijk niveau een plan te ontwikkelen zodat voedselhulp toegankelijk wordt voor iedereen dit dat nodig heeft.