home-page
home-page

Van harte bedankt voor al jullie ideeën!

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stippelt haar beleid voor de komende jaren uit. Samen met jou. Dit jaar geven we onze plannen vorm met iedere Brusselaar die daar zin in heeft. Dat is Stadspiratie.

Van 19 februari tot 30 juni liep de ideeënfase van Stadspiratie. We verzamelden in totaal 1130 ideeën van Brusselaars op het online platform. Iedereen kon er ideeën indienen over zes verschillende thema's: leren, opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in de stad (Je vindt de thema's hier). Er was ook nog een zevende categorie voor alle andere ideeën.

Groots uitgewerkte plannen of kleine voorstellen, alle ideeën waren welkom! Zo brachten we het debat op gang en lieten we iedereen meedenken.

Benieuwd naar de voorstellen die werden ingediend? Je vindt alle ideeën hier.

Brusselaars konden ook met elkaar in gesprek gaan om ideeën uit te werken tijdens online Stadspiratie-sessies in april, mei en juni, georganiseerd door de VGC en Brusselse organisaties.

Ideeën in meerjarenplan

Tijdens de online workshops van Stadspiratie, op 3 en 4 juli, gingen organisaties en burgers met elkaar in gesprek over de 1130 ideeën die Brusselaars indienden. Tijdens deze ‘Brussel-workshops’ werkten ze samen een aantal ideeën verder uit tot concrete (beleids)voorstellen. Met deze voorstellen gaan we in de zomermaanden aan de slag.

In de laatste fase nemen we ideeën en concrete beleidsvoorstellen op in het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.