home-page
home-page

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Tous les Bruxellois ont droit à une vie saine. Comment tous les Bruxellois trouvent-ils le chemin vers les soins adéquats? Comment inciter tous les Bruxellois à bouger plus et à se mettre au sport? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien à Bruxelles? Connaissez-vous des bons exemples qui peuvent inspirer Bruxelles? De quoi rêvez-vous?

241
40

Ces idées ont déjà été envoyés

Aléatoire Populaire Récent
Afficher à nouveau de manière aléatoire 24 sur 241 contributions

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Meer fietsenmogelijkheden in Brussel
We willen gezonde mobiliteit promoten door fietsen en wandelen te stimuleren. -> uitbreiden van fietsbibliotheken: elke kind een fiets op maat -> start to bike voor ouders en kinderen ->ouder en kindfietsen in verkeer en fietsrijen -> veilige openbare ruimte zorgt ook voor mentale rust -> stimulansen voor kinderen en ouders: vb. fietsapplaus Olievlek om dit uit te breiden: netwerken om drempels weg te werken, vertrouwenspersonen, fietsambassadeurs en vrijwilligers,… Brussels helps for Bikes : platform oprichten om vrijwilligers te activeren voor fietsen
Brede S. de Brede School Brussel
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Groenere stad
In het park zijn meer banken nodig zodat meer mensen plaats hebben om te zitten. Ook mogen er meer bloemen zijn en grotere vuilbakken. Aan de chauffeurs van de tram, wat meer tijd voor de mensen om in te stappen. Hassan A.
postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Groendaken bovenop liften van metro
Zorg voor kleine groendaken op de liften van de metro, bvb in de voetgangerszone op de lift aan de beurs en die op De Brouckère. Ziet er aangenaam uit en filtert de lucht.
Bram L.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Wandel en fietsstraten
Maak afgesloten wandel en fietsroutes doorheen de stad. Dit zijn kleinere (wijk) straten die autovrijgemaakt worden en enkel door fietsers en wandelaars kunnen gebruikt worden. De aaneenschakeling van zulke straten in een stadsnetwerk moeten bewoners de kans bieden de stad te doorkruisen via een netwerk van wandel en fietsstraten. Indien de straten slim gekozen worden kan de impact op het autoverkeer minimaal zijn, terwijl de meerwaarde voor de zakke weggebruikers bijzonder hoog is. Straten die vandaag al sterk befietst en bewandeld worden zouden eerst in aanmerking moeten komen.
Rob D.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Shift to bikes
De Stad moet radicaal investeren in goede fietswegen. Vandaag is het schandalig gevaarlijk om te fietsen in de stad, hoe verwacht je dan dat mensen de auto thuis laten? De stad zal veel leefbaarder zijn met mooie fietspaden. Tijd voor een ommekeer ! Heb ook de indruk dat veel openbare bussen leeg zijn, en bovendien rijden ze veel te snel !
Floris V.
0 3
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Een natuur-groene stad.
Een natuur-groene, autovrije en diervriendelijke stad, waar geen hinder van lawaai meer is. Waar het milieu beschermd wordt voor ieders bestwil en gezondheid. Brussel stinkt en stikt door stikstof en fijn stof. Wie er leeft, betaalt door schade aan zijn gezondheid die door anderen wordt berokkend. Ghislaine C.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Fietspaden.
Meer fietspaden. Ik heb geen auto meer. Pierre D.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

De Frans Vekemansstraat.
Van de Frans Vekemansstraat in Neder-Over-Heembeek een verkeersvrije straat maken. Alle banken zijn al weggetrokken naar de De Wandstraat. Geef ons in de plaats terrasjes aan restaurants, aan cafés, aan de bibliotheek, aan de kinderkribbe, aan de schoolspeelplaats; er zijn al twee reuzeterrassen: het kerkplein P. Benoit en het speelpleintje aan de Kruipweg en Heembeekstraat. Een trambus mag. Maak er een lekkere wandel- en speelstraat van, met groen ... Jean F.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Zwemmen in openlucht
Openluchtzwembad in Brussel. In welke Europese hoofdstad is en nu geen openluchtzwembad?! Alleen in Brussel! Het zou heel mooi zijn als hier verandering in zou komen. Dank u. Viola W.
postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Bomen en bloemen.
Veel meer bomen. Veel meer bloemen. Hanneke S.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Creëer ruimte voor fietsers en bussen door van tweerichtingsverkeer, eenrichtingsverkeer te maken
Er zijn vandaag al redelijk veel fietsbanen die de weg delen met het autoverkeer. Maar echt veilig kan je het nog niet noemen voor de fietsers. Al helemaal niet voor kinderen. En als we iets willen veranderen moeten we onze ‘ketten’ op de fiets krijgen.
Erik v.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Schrap parkeerplaatsen en vervang die door bomen en groen.
Schap ruimte voor de auto en vervang die door bomen met banken er onder en ander groen. Bomen en groen moet aanwezig zijn in elke wijk ! Groen draagt bij aan de geestelijke gezondheid van mensen en gezien de kost van wonen is groen en rust binnen de woonomgeving van essentieel belang.
Yves V.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Gedeelde ruimtes
Openbare groene vlaktes met bomen toegankelijk voor iedereen. Stilteplaatsen, minder geluidsoverlast. Veiligere fietspaden, minimaliseren auto. Ping pong tafels, speelpleinen, fitnesstoestellen in parken. Jitske
postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

ParticipACTION
Canada has a long standing program called "ParticipACTION" It is solely focused on ensuring that physical activity is a vital part of everyday life. It could very easily be adapted to fit the needs of Brussels or Belgium at large. It must be government backed to ensure that it gets the appropriate attention. https://www.participaction.com/en-ca
inburgeraar _. de bon
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Groene longen
Bescherm bestaande groene ruimtes: natuurlijke airco, luchtzuivering, biodiversiteit, waterdoorlatend, draagt bij tot de levenskwaliteit. (voorbeeld : Donderberg (hop)). Geen vliegtuigen boven dichtbevolkte zones. Dirk D.
postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Mind Spring
Mind Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en andere nieuwkomers. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. Tot enkele jaren geleden bood het onthaalbureau bon Mind Spring aan voor alle geïnteresseerde inburgeraars. Dit aanbod is weggevallen en sindsdien ontbreekt het aan een structureel alternatief. Dit zou tot stand kunnen komen met middelen van de VGC en in samenwerking met de welzijnssector (CAW Brussel).
medewerker _. de bon
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

COVID19
Misschien dat netbrussel kan worden ingezet om het gewest te ontsmetten zoals in Zuid - Korea. Of daar tijdelijke jobs voor creëren
Sven V.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Borstels of blazers
A.u.b. terugkeren naar de borstels om het vuil en de dode bladeren van de straten te vegen i.p.v. die heel luidruchtige blazers van de reinigingsdienst die enkel stof doen opwaaien. Met dank en vriendelijke groeten, Marianne V.
Postkaart ✉.
0 1
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Een buitenzwembad in het kanaal
Met de steeds warmere zomers heeft de jeugd behoefte aan buiten zwemmen. Dat is echter in Brussel nergens mogelijk. In Berlijn hebben ze een creatieve oplossing gevonden die in Brussel ook zeker mogelijk zou zijn.
Olga S.
0 1
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Terkamerenbos.
Als je in Terkamerenbos in het weekend gaat wandelen, zie je hoe populair het daar is wanneer het bos autovrij is. Breid de autovrije gebieden én tijdstippen uit! Goedele B.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Zorgcoördinator voor alle zorgbehoevenden
Iedereen die zorgbehoevend is, ongeacht zijn/haar leeftijd, zou een zorgcoördinator ter beschikking moeten hebben die de persoon benadert vanuit zijn verschillende noden. Pierre
Online sessie 💬. de BOp
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Voedselbossen
Voedsel produceren op de manier zoals die van oudsher bedoeld is. Geen monocultuur, maar de natuur in zijn volle glorie zijn gang laten gaan. Dat levert niet alleen meer op, het kost ook minder tijd! Omvat vele ideeën in één = Leren_Meedoen_Samen Maken_Ontmoeten_Gezond Leven
Steven S.
0 0
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Fietslessen voor vrouwen
medewerker _. de bon
0 1
Connectez-vous et votez

Vivre sainement

Comment pouvons-nous vivre plus sainement à Bruxelles?

Groene pleintjes.
Minder auto's en meer groene pleintjes. Sarah V.
Postkaart ✉.
0 0
Connectez-vous et votez
Afficher à nouveau de manière aléatoire 24 sur 241 contributions