home-page
home-page

1.130 ideeën voor Brussel

Beste Brusselaar, beste Brusselliefhebber,

Rommelspeelplaatsen bouwen. Gespreksbanken in een opvallende kleur, waar je met iemand een andere taal kan oefenen. En meer ruimte in het jeugdwelzijnswerk, om de wachtlijsten weg te werken. Dat zijn slechts enkele ideeën die we als Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tijdens ons participatietraject Stadspiratie verzamelden bij jullie, burgers, bezoekers en organisaties van Brussel. En die ideeën inspireren ons meerjarenplan 2021-2025. Benieuwd waar al die ideeën over gaan? 

We stippelen ons beleid voor de komende jaren uit in een meerjarenplan. Met Stadspiratie wilden we van 28 januari tot 4 juli 2020 zo veel mogelijk Brusselaars samen brengen om dat plan mee vorm te geven. Iedereen kon daarom ideeën indienen: op het drietalige onlineplatform www.stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies. Bedankt voor jullie enthousiasme: ondanks de coronacrisis ontvingen we maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Stadspirerende ideeën

Wat leerden we van jullie? Brusselaars dromen van een propere en duurzame stad waarin het aangenaam leven is. We kregen nogal wat pleidooien voor ‘klein’ groen. Leefbaarheid gaat ook over afvalbeheer en duurzaamheid.

Door samen te doen, komen mensen ook tot samen maken. Uit de ideeën sprak veel waardering voor vrijwilligers. En ook buurtwerking en buurtactiviteiten zijn belangrijk voor Brussel: grootschalig én kleinschalig, met verschillende culturen en generaties.

Kinderen die opgroeien in Brussel hebben vooral veilige, kindvriendelijke infrastructuur nodig. Veel ideeën gaan over praktische organisatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van opvang en vrijetijdsactiviteiten, zeker voor kinderen met een beperking. De deelnemers vragen ook uitdrukkelijk meer fysieke ruimte voor kinderen.

In de voorstellen over leren is er vooral aandacht voor genoeg schoolcapaciteit, ook voor de begeleiding, zeker van kinderen die extra zorg nodig hebben. Er is veel aandacht voor digitalisering. En ook buiten de school moeten Brusselaars hun talenten kunnen ontwikkelen.

Veel deelnemers hebben ideeën om meertaligheid te stimuleren en te ondersteunen. Verschillende talen kunnen spreken is een belangrijke troef, ook op de arbeidsmarkt. Kinderen en volwassenen hun eigen taal laten spreken en tegelijk goed Nederlands leren kan.

In de ideeën over informatie en communicatie staat verbinden centraal. Brusselaars willen alle informatie over Brussel graag op één overzichtelijk, toegankelijk en meertalig onlineplatform. Communicatie over de voordelen van leven in de stad kan jonge gezinnen aantrekken en zorgen dat ze in Brussel blijven wonen.

We kregen ook nogal wat ideeën over Brussel als mobiele, ondernemende of woonstad. Dat zijn geen bevoegdheidsdomeinen van de VGC. Die ideeën spelen we door naar de bevoegde overheden.

Stadspiratie liet ook zien dat burgers en verenigingen heel veel zelf kunnen realiseren. De VGC kan  die/hun initiatieven helpen/begeleiden en ondersteunen.. Uit veel ideeën sprak veel aandacht voor zwakkeren in Brussel. De Brusselaar zit in met kwetsbare mensen en groepen, en wil van Brussel ook voor die mensen een betere plek maken.

En nu?  

De verzamelde ideeën en concrete beleidsaanbevelingen inspireren samen ons meerjarenplan voor de periode 2021-2025. En meer dan dat: participatie wordt zeker een doelstelling in ons plan. Daarover horen en lezen jullie binnenkort meer. Ook daarna gaat Stadspiratie verder: de komende jaren houden we jullie op de hoogte van de uitvoering van het meerjarenplan en de realisaties van jullie voorstellen. Zo blijven we samen stad maken!

Meer weten? 

Lees hier het eindrapport van Stadspiratie
Of download het rapport via deze link.